Gamla Uppsala ledningsteam

Det är vi som är ledningen i område Gamla Uppsala.

Förskolechef Gamla Uppsala förskoleområde
Birgitta Gräll
Biträdande förskolechef Bellman och Parkens förskolor
Susanne Andersson
Biträdande förskolechef von Bahrs förskola
Anna-Karin Sund
Biträdande förskolechef Lagerlöf & Österledens förskolor
Kerstin Sandén
Biträdande förskolechef Ringarens förskola
Marie Jernqvist
Pedagogista Gamla Uppsala förskoleområde
Vera Pettersson
Skoladministratör
Emil Wennqvist
Uppdaterad: