Vi testar ett nytt system för vistelsetid på vår förskola

Under hösten 2020 provar vi ett nytt digitalt system för när barnen lämnas och hämtas på vår förskola och tre andra pilotförskolor. Det innebär en ny rutin kring schema för dig.Den nya rutinen är enkel

Som vårdnadshavare får du tillgång till en app som du laddar ned i din mobil. Den använder du för att skicka in ditt schema och för att meddela förskolan om ledighet och frånvaro för barnet. Våra pedagoger på förskolan får utbildning kring appen under september. Sedan kommer de att informera dig hur du gör för att ladda ned och använda den. En särskild rutin finns också för barn med skyddade personuppgifter.

Berätta för oss om rutinen fungerar bra
Under oktober/november kommer förskolan att stämma av hur den nya rutinen fungerar och be dig att svara på några frågor. Vi är tacksamma att du hjälper oss att prova systemet så vi vet att det kan fungera bra för både dig och oss.
Innan året är slut kommer förskolans ledning att ta beslut om den nya rutinen kan införas på alla kommunala förskolor i januari 2021. Målet är att förenkla planering och översikt för pedagoger och kökspersonal. Vårt fokus är på mer tid för barnen.

Tack för att du deltar och hjälper oss!

21 september 2020