Verksamhet & pedagogik

Med engagerade pedagoger inspirerade av Reggio Emilia, och utmanande och stimulerande miljöer - ute och inne - erbjuder vi trygga och meningsfulla sammanhang. Vårt fokus - ditt barns rätt till lärande, där alla är olika men har lika värde, och där alla barn har möjlighet att påverka sin vardag. Hos oss får ditt barn kunskaper för livet och en hållbar utveckling, baserat på respekt för varandra och för sin omgivning. Vi ser barn som demokratiska världsmedborgare.

Med en inriktning på natur miljö och teknik i en mångkulturell kontext är vårt uppdrag att genom ett utforskande arbetssätt, med naturen som vår främsta resurs, skapa möjligheter för varje barn att samla erfarenheter och se sambanden mellan dessa och vår gemensamma miljö.

Uppdaterad: