Verksamhet & pedagogik

Med engagerade pedagoger, inspirerade av Reggio Emilia, i utmanande och stimulerande miljöer erbjuder vi trygga och meningsfulla sammanhang. Vårt fokus – varje barns rätt till lärande, där alla är olika men har lika värde, och där alla barn har möjlighet att påverka sin vardag.

Med ett utforskande arbetssätt och med naturen som vår främsta resurs, skapar vi möjligheter för varje barn att vara demokratiska världsmedborgare nu och i framtiden.

Vi arbetar för en hållbar framtid och skapar kunskap för livet, baserat på respekt för varandra och vår omgivning.

Uppdaterad: