Arbetslag

Von Bahrs förskola består av två hus: Lilla Von Bahr och Stora Von Bahr. Arbetslagen är uppdelade i tre stycken block per hus där barnen är indelade efter ålder.

Under dagarna delas barnen inom blocken upp i mindre grupper. Där ges de möjlighet att tillsammans med kompisar och pedagoger utforska olika områden de är intresserade av.

I största möjliga mån följer pedagogerna sin barngrupp från introduktion tills dess att de börjar i skolan. För att ge barn största möjlighet att utmanas och vara självständiga är våra pedagogiska miljöer utformade och anpassade efter barnens ålder. Detta medför att barn tillsammans med pedagoger emellanåt byter lokaler och hus. 

Lilla Von Bahr (1-3 år)               

Vingen                     
Trollsländan-Snigeln                                    
Biet-Humlan     

Stora Von Bahr (3-5 år)

Granen-Tallen                     
Eken-Björken
Asken-Kastanjen 

Ta gärna del av vår verksamhet genom att följa oss på instagram på von_bahrs_forskola.

 Uppdaterad: