Förskoleenkät

Varje år genomför Uppsala kommun en enkät där alla vårdnadshavare ges möjlighet att svara på frågor om förskolan

Enkätsvaren är en viktig del i vårt utvecklingsarbte. Vi är väldigt tacksamma för era åsitker som hjälper oss få syn på våra utvecklingsområden. 

Alla svar sammansälls anonymt.

Nedan kan du ta del av reslutatet från den senaste förskoleenkäten

Förskoleenkät2019.pdf (PDF, 272 KB)

Uppdaterad: