Information till föräldrar

På Von Bahrs förskola tillämpar vi en inskolningsform som kallas föräldraaktiv introduktion. Denna introduktion tillåter barn och förälder att i lugn och ro vara med om det som händer på förskolan och lära känna barn och pedagoger.

Under introduktionen är det bra att tänka på:

  • Tydlighet – Under första tiden är det du som förälder som tar hand om ditt barn, byter blöjor, klär på och av osv.

  • Oforcerat – Personalen finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogerna tar aldrig barnet från föräldrarna förrän barnet känner sig tryggt tillsammans med oss.

  • Trygghet/Acceptans – Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningstiden så att du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss.

  • Lämning – Pedagogerna tar aldrig barnet från föräldern. När du som förälder ska lämna ditt barn är det därför viktigt att du är redo att lämna över ansvaret för ditt barn till pedagogen. Tillsammans ger vi då barnet de bästa förutsättningar för att lösa avskedet. Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan på att vara tillsammans med oss.

  • Utevila - På vår förskola sover alla barn utomhus. Ni föräldrar tar med barnvagn med tillbehör såsom regnskydd och insektsnät. Pedagogerna ansvarar för att barnen är rätt klädda för dagens väder. Pedagoger finns alltid ute med barnen.

  • När ditt barn blir sjuk - Det är enbart friska barn som skall vara på förskolan. Det är barnets allmäntillstånd som är avgörande för när de behöver stanna hemma. Vid tveksamhet rådgör med pedagogerna eller läs i broschyren "När barnet blir sjukt" se länk nedan. Besök gärna landstingets infomationssida "frisk i förskolan"

    Är du intresserad av att komma och besöka vår förskola så har vi studiebesök för nya föräldrar första torsdagen i varje månad kl. 9:30. Anmäl er till biträdande förskolechef Anna-Karin Sund tel: 018-727 83 90

 

Uppdaterad: