Om vårt arbete för att minska vår användning av plast

På Von Bahrs förskola har vi länge haft fokus på hållbar utveckling och vi reflekterar ofta tillsammans med barnen om hur vi tillsammans kan ta hand om planeten på ett hållbart sätt.

I anslutning till det pedagogiska arbetet med barnen har vi som förskola även minskat vår fossila plastanvändning. Genom att minska på plasten på förskolan minskar vi barnens exponering för olika gifter från plastprodukter samtidigt som vi minskar vårt ekologiska fotavtryck.

Det här har vi minskat på
I arbetet har vi bland annat tagit bort alla skoskydd av plast, det spreds sedan till fler förskolor som sedan valde att ta bort sina skoskydd. Vi har även tagit bort engångsprodukter av plast och ersatt med flergångsprodukter som muggar, bestick och tallrikar. Utöver detta har vi minskat våra inköp av plastprodukter till verksamheten.

Så involverar vi barnen
Barnen involveras genom reflektioner om vilka material våra olika produkter är producerade av och vilken påverkan de har för miljön och klimatet. Det avfall som kommer från förskolan källsorterar vi tillsammans så det kan bli nytt material. Genom att involvera barnen i arbetet med hållbar utveckling kan vi även tillsammans få upp ögonen för nya kreativa lösningar som planeten mår bra av.

 

Uppdaterad: