Styrdokument

Alla förskolor i Sverige styrs i huvudsak av två dokument: Skollagen och läroplanen.

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Den första läroplanen för förskolan kom ut 1998 och har sedan dess reviderats ett antal gånger. Den senaste versionen kom ut 2018. Den nuvarande skollagen började gälla 2010.

Läs gärna mer på skolverkets hemsida.