Styrdokument

Förskolan i Sverige har sedan 1998 ett nationellt styrdokument i Läroplanen, Lpfö 98. Läroplanen reviderades 2016.