Dramapedagog för Gamla Uppsala förskolor

Från och med vecka 41 kommer Gamla Uppsala förskoleområde att kunna erbjuda barnen dramaundervisning via områdets dramapedagog.

Marie Jernqvist, utbildad dramapedagog och förskollärare på Bellmans förskola, kommer att arbeta 20 % som dramapedagog för Gamla Uppsala förskoleområde. Detta innebär att hon kommer att besöka varje förskola ungefär var fjärde vecka. Barn som är prioriterade att delta i denna undervisningssatsning är i första hand barn födda 2013-2014 och i vissa fall barn födda 2015.

Syftet med drama: ökad självkänsla, självförtroende, få använda sin fantasi, sina sinnen och att bejaka sina egna och andras idéer samt känna att den idé man själv har bejakas av andra. Vi använder oss av hela kroppen och lär oss mer om oss själva som personer – tillsammans med andra.

11 april 2018