Von Bahrs förskola

Välkommen till oss på Von Bahrs förskola i Löten! Här pratar vi närmare 30 olika språk och inspireras av pedagogiken Reggio Emilias filosofi. Varje dag arbetar vi med hållbar utveckling tillsammans med barnen.

Titta på bilder från vår förskola.

Så går  en introduktion till hos oss.

Von Bahrs förskola är placerad i två hus, Lilla Von Bahr och Stora Von Bahr. Varje hus har tre avdelningar var. På Stora Von Bahr går de stora barnen, där finns ett gemensamt torg som ligger bredvid en ateljé och vårt rum för digitala miljöer. På Lilla Von Bahr går de yngre barnen, där är rummen mindre, fler och anpassade för att skapa trygghet för våra yngsta.

På taket har vi en fin innegård och ett växthus där vi odlar. Vi arbetar efter årets rytm och uppmärksammar de kulturella högtiderna världen över.

30 olika språk på vår förskola

Von Bahrs förskola har tolv barngrupper som är fördelade på sex avdelningar (så kallade block). Totalt arbetar runt 40 pedagoger hos oss, en konstnär och en pedagogisk utvecklare. Vi har plats för 210 barn, av dessa har runt 70 procent ett annat modersmål än svenska. Här pratas det närmare 30 olika språk!

Så ser våra lokaler ut

Hos oss är våra pedagogiska miljöer fyllda med material. Vi har valt bort traditionella material och istället valt kreativa och utmanade material som främjar barnets fantasiförmåga. Till exempel lera och olika bygg- och konstruktionsmaterial.

Vi väcker nyfikenhet med olika material

Vi har också olika koncept för olika rum, till exempel vatten, sand, ljud och ljus. Rummen finns tillgängliga för alla barn och alla våra miljöer är anpassade efter barnens ålder och behov. Genom att barnen får undersöka olika material vill vi väcka en nyfikenhet hos dem. 

Om vår naturgård

Vi vill att vårt växthus ska bidra till barnens utforskande av naturen med möjlighet att lukta och smaka, plantera och skapa med alla sinnen. 

Om vårt viktiga arbete för hållbar utveckling

Hållbar utveckling omfattar miljö, socialt och ekonomiskt. För oss innebär det ett dagligt arbete kring bland annat demokrati, mångfald, ekologi, delaktighet och inflytande. Till exempel genom att vi deltar på skräpplockardagarna och att vi använder begreppet fiffig kompis. En fiffig kompis är en kompis som man kan ta hjälp av när något är svårt. På det sättet stöttar vi barnet i att bli mer självständig.

Så har vi minskat på plasten

Vi har minskat på vår fossila plastanvändning för att minska barnens exponering av olika gifter och minska vårt ekologiska fotavtryck.

Vi involverar barnen genom att vi reflekterar över vilket material olika produkter består av. Och sedan vilken påverkan det kan ha för miljön och klimatet. Och allt avfall som kommer från förskolan källsorterar vi tillsammans så det kan bli nytt material.

Vi har tagit bort alla skoskydd av plast och alla engångsprodukter av plast, till exempel bestick och tallrikar. Vi har även minskat våra inköp av plastprodukter till verksamheten.

Vi sprider vår kunskap till andra förskolor

Vi arbetar aktivt med att sprida vår kunskap om hållbar utveckling till andra förskolor. Ett sätt är att ta emot studiebesök, ett annat är att föreläsa.

Om våra utmärkelser 

Förskolan har två utmärkelser inom området hållbar utveckling. Grön flagg som är ett internationellt miljöcertifikat och Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling.  

Läs mer om miljöcertifikatet Grön flagg

Läs mer om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Förskolans styrdokument

Alla förskolor i Sverige styrs i huvudsak av två dokument, skollagen och förskolans läroplan. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Läs förskolans läroplan

Läs skollagen

Uppdaterad:

Andra sidor under: Von Bahrs förskola