Von Bahrs förskola

Vår förskola består av två enheter, lilla (1-3 år) respektive stora (1-5 år) Von Bahrs förskola. Förskolorna är belägna vid Von Bahrs skola i nordöstra Uppsala.

Hos oss får ditt barn kunskaper för livet och en hållbar utveckling, baserat på respekt för varandra och för sin omgivning. Med engagerade pedagoger inspirerade av Reggio Emilia, och utmanande och stimulerande miljöer - ute och inne - erbjuder vi trygga och meningsfulla sammanhang.
Vårt fokus är - ditt barns rätt till lärande, där alla är olika men har lika värde, och där alla barn har möjlighet att påverka sin vardag.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Von Bahrs förskola