Introduktion på vår förskola

Vi följer kommunens gemensamma plattform för introduktion. Det innebär att både barn och föräldrar deltar i introduktionen.

Under introduktionen fokuserar vi på att både du och ditt barn ska känna er trygga genom att ni tillsammans lär känna verksamheten, andra barn och pedagoger. När ditt barn har fått en plats på vår förskola får du mer information om vårt upplägg i detalj.

Det här är en introduktion

 • Barnet och du som förälder får lära känna miljöerna, pedagogerna och barnen.
 • Barnet får testa sådant som väcker glädje och nyfikenhet.
 • Barnet får möta andra barn och pedagoger på avdelningen.
 • De barn som redan finns i verksamheten ska inkluderas i barnets introduktion.
 • Du som vårdnadshavare har ansvar för ditt barn vid blöjbyte, på- och avklädning, mat och vila.
 • Pedagogerna berättar om förskolans förväntningar på vårdnadshavarens roll och ger praktisk information.
 • Pedagogerna ska lyssna på era erfarenheter och kunskaper som vårdnadshavare.
 • Du som vårdnadshavare är välkommen att ställa frågor. 

Upplägg på introduktionen

 • Dag 1: En vårdnadshavare kommer med sitt barn och stannar en timme.
 • Dag 2-5: En vårdnadshavare är där med sitt barn 9.00-14.00.
 • Dag 6-14: Vårdnadshavaren lämnar barnet till personalen och lämnar förskolan. Du som vårdnadshavare behöver finnas tillgänglig för att korta ner barnets dagar vid behov under de två första veckorna.
Uppdaterad: