Verksamhet och pedagogik

Vår pedagogik är inspirerad av pedagogiken Reggio Emilias filosofi. Man märker det bland annat i vår pedagogiska dokumentation där barnens berättelse om projektet syns. Man märker det också i att våra lärmiljöer är tillgängliga för alla barn och att vi har ett stort utbud av kreativt material

Vår gård är inspirerad av Reggio Emilias filosofi

Som en del i vår pedagogik har förskolan tagit ställning för att materialet  utomhus ska vara intelligent och skapa utmaningar för barnen. Vi har aktivt valt bort traditionellt lekmaterial som gungor och rutschkanor och istället valt vattenbanor, en stenlabyrint, odlingslådor, en uteateljé och en motorikbana. När vi vill gunga gör vi en utflykt till en av de närliggande lekparkerna.

Barnens intressen styr undervisningen

Pedagogerna på förskolan utgår från barnens intressen och bygger sin undervisning på dess och läroplanens mål. Undervisningen i alla arbetslag sker i projektform. Till exempel kan ett projekt vara min stad Uppsala, sagor och berättelser och snäckor och sniglar. Just snäckor och sniglar var ett projekt för några år sedan. Då flyttade några afrikanska jättesnäckor in på förskolan, de bor fortfarande kvar.

Förskolans arbete med digitala verktyg och material

Förskolans digitala lärmiljöer kompletterar våra övriga material. Med stora tv-skärmar och projektorer (bland annat en interaktiv) kan vi titta tillsammans på bilder och reflektera över vårt lärande, vi kan också läsa sagor eller ändra ett rum till att bli vad vi vill.

Vi har också mycket digitalt material för att skapa och för att utforska omvärlden, till exempel digitala mikroskop, programeringsduplo, bee-botar, dokumentkameror och möjlighet till green screen.

Läs mer om Reggio Emilias filosofi

Uppdaterad: