Verksamhet och pedagogik

Vår pedagogik är inspirerad av pedagogiken Reggio Emilias filosofi. Man märker det bland annat i vår pedagogiska dokumentation där barnens berättelse om projektet syns. Man märker det också i att våra lärmiljöer är tillgångliga för alla barn och att vi har ett stort utbud av kreativt material.

Vår gård är inspirerad av Reggio Emilias filosofi

Som en del i vår pedagogik har förskolan tagit ställning för att materialet på utomhus ska vara intelligent och skapa utmaningar för barnen. Vi har aktivt valt bort traditionellt lekmaterial som gungor och rutschkanor och istället valt vattenbanor, en stenlabyrint, odlingslådor, en uteateljé och en motorikbana. När vi vill gunga gör vi en utflykt till en av de närliggande lekparkerna.

Barnens intressen styr undervisningen

På varje avdelning undervisar pedagogerna i projektform. Det innebär att pedagogerna bygger sin undervisning utifrån läroplanens mål och barnens intressen. Till exempel kan ett projekt vara min stad Uppsala, sagor och berättelser och snäckor och sniglar. Just snäckor och sniglar var ett projekt för några år sedan. Då flyttade några afrikanska jättesnäckor in på förskolan, och de bor fortfarande kvar.

Förskolans arbete med digitala verktyg och material

Förskolans digitala lärmiljöer kompletterar våra övriga material. Vi har skärmar som man kan koppla upp mot en dator och en lärplatta för att reflektera tillsammans över sagor och bilder.

Vi har också mycket digitalt material för att skapa rörlig bild och ljud, till exempel digitala mikroskop, projektorer (där en är interaktiv), programeringsduplo, bee-botar, dokumentkameror och möjlighet till green screen.

Läs mer om Reggio Emilias filosofi

Uppdaterad: